BYGGLEDNING & KONSULTATATION

Produktionsledning

Arbetsledare, Platschefer, BAS P/U


Projekstöd

Inköpare, KMA, Entreprenadingenjörer


Anbudsingenjörer

Kalkylering, Anbud, Mängning


Ekonomi

Prognosarbeten, Ekonomisammanställningar


Administration

Slutdokumentation, Verksamhetssystem, Mallar


Projekteringsstöd

Granskning Prefab, A- samt K-ritningar.

ENTREPRENAD

Grundläggning

Form, armering, gjutning


Stomme

Prefabmontage, lapp och lag


Invändig stomkomplettering

Gipsning


Utvändig stomkomplettering

Takarbeten


Inredning

Snickerimontage


Total- utförande eller samverkansavtal

Kontakta gärna oss, så berättar vi mer!