INFRASTRUKTUR

FÖRBIFART STOCKHOLM, VÅRBY BACKE

20200325_140006
20200205_131528
20200205_133044
20200124_105813
20200205_133042
20200205_131535
20200205_131514

Beställare: Hochtief Infrastructure / Trafikverket


Uppdragsbeskrivning: Projektinköp


Läge: Stockholm, Kungens Kurva


Uppdragstid: November 2019 - Mars 2020

                         Juli 2021 - pågående


Uppdraget tilldelades Hochtief i slutet av 2017 och omfattar om- och nybyggnad av vägar, en ny gång- och cykelbro samt en ny trafikplats längst söderut inom E4 Förbifart Stockholm.